มาเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะ 10 (หน้าที่ีของคำนาม)

หน้าที่ของคำนาม


   เป็นประธานของประโยค ( Soggetto)
Marco ha una bella macchina     =  มาร์โคมีรถยนต์สวย
Il negozio è gia chiuso                =   ร้านค้าปิดแล้ว
Milano è una grande città           =   มิลานเป็นเมืองใหญ่
Le foglie sono verdi                   =   ใบไม้เป็นสีเขียว
 
   เป็นกรรมของประโยค  (Oggetto)
Franca fa la giornalista.
= ฟรังก้าทำหน้าที่เป็นนักหนังสือพิมพ์
La signorina scrive una lettera.
= หญิงสาวกำลังเขียนจดหมาย
Gli studenti imparano l'italiano.
= พวกนักศึกษากำลังเรียนภาษาอิตาเลียน*** เพื่อน ๆ สามารถเทียบเสียงตามสำเนียงอิตาลี่ได้ที่
 http://www.cyberitalian.com/en/html/pronuncia.html?lesson=b_1
ง่าย ๆ โดยพิมคำที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วกด  Maria say it,please*****

**credit by หนังสือ อิตาเลี่ยน เขียนอ่านถูกวิธี**

มาเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะ 9 (คำขยายนาม)

คำขยายนาม
               คำที่ใช้ขยายนามเพื่อเน้นสภาวะและลักษณะนามนั้น ๆ ได้แก่ คำคุณศัพท์ (aggettivo) ซึ่งคำขยายนามอาจจะอยู่ข้างหน้านามระหว่าง articolo และคำนาม หรือ อยู่ตามหลังคำนามก็ได้

  • คำคุณศัพท์ที่มีตำแหน่งอยู่หน้าคำนาม
ถ้าคุณศัพท์ นั้นบอกลักษณะสูง ต่ำ กว้าง ยาว และขนาด
         il lungo fuime  (อิล ลุ้งโก้ ฟิอู้เม่)                   =   แม่น้ำสายยาว
         la larga stanza (ลา ลารกา สตานซ่ะ)            =   ห้องกว้าง
         i corti capelli   (อี คอรตี้ กาเป็ลลี่)                 =    ผมสั้น
         le alte statue   (เล อัลเต้ สต๊าตูเอะ)              =    รูปปั้นสูง ๆ 

ถ้านามนั้นขยายด้วยจำนวนนับของตัวเลข
        il primo mese    (อิล ปรีโม่ เมเซ่)                  =   เดือนแรก
        la prima pagina (ลา ปรีม่า ปาจิน่า)               =   หน้าแรก
        il terzo giorno   (ลา ปรีม่า ปาจิน่า)               =   วันที่สาม
        l'ultima volta      (ล'อูลติม่า วอลต้า)             =   ครั้งสุดท้าย
ถ้านามนั้นขยายด้วยคุณศัพท์แสดงเจ้าของ
        il mio babbo     (อิล ปรีโม่ เมเซ่)                  =   เดือนแรก
        la mia mamma  (ลา มิอา ม้ามม่ะ)                 =   แม่ของฉัน
        la sua sorella    (ลา ซัว ซอเร็ลล่ะ)                =   น้องสาวของเขา
        il suo fratello    (อิล ซัว ฟราเต็ลโล่ะ)           =   น้องชายของเขา
คุณศัพท์พิเศษเหล่านี้เขียนหน้าคำนามเช่นกัน
bello, buono, grande และ quello
เหตุที่จัดเป็นคุณศัพท์พิเศษก็เพราะเมื่อคำเหล่านี้ประกอบคำนามเพศชาย รูปเขียนของคำจะเปลี่ยนไป
il bel quadro                ( อิล เบล ควาโดร้ )                =   สมุดสวยเล่มนั้น
un buon viaggio           ( อุน บวน วิอ๊าจโจ)                =    การเดินทางที่ราบรื่น
un grand' uomo            ( อุน กรัน ดัวโม่)                    =   ชายผู้ยิ่งใหญ่
quel programma d'ieri  ( เควล โปรกรามม่ะ ด'อิเยรี่ )  =   โปรแกรมอันนั้นของเมื่อวานนี้
la bella donna              ( ลา เบลลา ดอนน่า )             =    หญิงงามคนหนึ่ง
quelle buone bambine  ( เควลเล บวนเน่ บามบีเน่ )    =    เด็กหญิงที่น่ารักเหล่านั้น


  • คำคุณศัพท์ที่มีตำแหน่งอยู่หลังคำนาม
           -  หากส่วนขยายนั้นเป็นเรื่องของสีต่าง ๆ 


i capelli neri          ( อี กาเปลลี่ เนรี่ )        =     ผมสีดำ
il cielo grigio         ( อิล เชลโล่ กรีโจะ )    =     ท้องฟ้าสีเทา
un cane bianco     ( อุน กาเน่ บิอังโก้ )     =     สุนัขสีขาว
le ciliege rosse      ( เล ชิลิเอเจ้ ร๊อสเซ่)   =     ผลเชอรี่สีแดง
i fiori gialli             ( อี ฟิออรี่ จิอาลลี่)       =      ดอกไม้สีเหลือง

          -  คุณศัพท์บอกสัญชาติก็อยู่หลังคำนามเช่นกัน


la bandiera inglese     ( ลา บานดิเอร่า อิเกลเซ่ )     =    ธงชาติอังกฤษ
la lingua italiana         ( ลา ลิงกว้า อิตาลิอาน่า )      =    ภาษาอิตาเลียน
l'accento tailandese   ( ล'อัคเช็นโต้  ไตลานเดเซ่ )  =    สำเนียงไทย
la seta cinese            ( ลา เซต้า ชีเนเซ่ )                =    ผ้าไหมจีน
i soldati americani     ( อี โซลดาติ อะเมริกานี่ )       =    เหล่าทหารอเมริกัน
le nazioni arabe        ( เล นะซิโอนี่ อาราเบ้ )           =    ชนชาติอาหรับ

          -  คุณศัพท์ส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าข่ายข้อสังเกตที่กล่าวมาแล้วข้างต้นจะมีตำแหน่ง อยู่ข้างหลังคำนามทั้งสิ้น


i prezzi modici          ( อี เปรซซี่ โมดิชิ)                    =     ราคาที่ย่อมเยาว์
le gambe stanche      ( เล กามเบ้ สต้างเก้ )             =     ขาที่เมื่อยล้า
gli animali domestici  ( ญี อานิม้าลี่ โดเมสติชิ )        =     สัตว์เลี้ยง
le persone educate    ( เล แปร์โซเน่ เอดูก้าเตะ )     =     คนที่มีการศึกษา
il ragazzo timido        ( อิล ราก๊าซโซ่ ตี้มิโด )           =     เด็กชายขี้อาย
le cose interessanti    ( เล โคเซ่ อินเตเร็ซซานติ )    =     หลายสิ่งที่น่าสนใจ
l'esame difficile          ( ล'เอซ่าเม่ ดิฟฟี่ชีเล่ะ )          =      การสอบที่ยาก
l'acqua pura              ( ล'อัคคว่า ปูร่า )                    =     น้ำบริสุทธิ์
i punti turistici            ( อี ปุ้นตี้ ตูริสติชิ )                   =     จุดท่องเที่ยว
il mese scorso           ( อิล เมเซ่ สคอรโซ่ )              =     เดือนที่แล้ว
la settimana passata   ( ลา เซ็สติมาน่า)                   =      ป๊าซซาต้า


แกรมม่ามากมาย  สู้ ๆ นะคะทุกคน

*** เพื่อน ๆ สามารถเทียบเสียงตามสำเนียงอิตาลี่ได้ที่
 http://www.cyberitalian.com/en/html/pronuncia.html?lesson=b_1
ง่าย ๆ โดยพิมคำที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วกด  Maria say it,please*****

**credit by หนังสือ อิตาเลี่ยน เขียนอ่านถูกวิธี**


มาเรียนภาษาอิตาเลียนกันเถอะ 8 (พจน์ของคำนาม)

พจน์ของคำนาม
                                     singolare (ซิงโกลาเร่)  =   เอกพจน์
                                     plurale    (ปลูราเล่)       =   พหูพจน์
การทำคำนามเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์  มีหลักเกณฑ์ดังนี้
     เพศชาย  นามเพศชาย ที่ลงท้ายด้วย -io เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  -i
                                                l'orologio         -      gli orologi
                                                l'ufficio             -      gli uffici
                                                lo specchio      -      gli specchi
                                                il bacio             -      i baci
                      
                       นามเพศชาย ที่ลงท้ายด้วย -ico เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  -ici
                                                l'amico            -     gli amici
                                                il medico         -     i  medici

                       นามเพศชาย ที่ลงท้ายด้วย -co, - go เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  -chi, ghi
                                                l'albergo         -     gli alberghi
                                                il lago              -     i  laghi
                                                il banco           -     i  banchi

                       นามเพศชาย ที่ลงท้ายด้วย - a เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  - i
                                                l'autista          -     gli autisti
                                                il panorama    -     i  panorami
                                                il turista          -     i  turisti
                                               il problema      -     i problemi

                        นามเพศชาย ที่ลงท้ายด้วย - o เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  - i
                                                il gatto            -      i gatti
                                                il pomodoro    -   i pomodori
                                                il muro            -     i  muri
                                                l'albero           -     gli alberi

                        นามเพศชาย ที่ลงท้ายด้วย - o เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  - i
                                                il mese            -      i mesi
                                                il paese           -      i paesi
                                                il cane            -       i  cani
                                                l'esame           -     gli esami

   เพศหญิง นามเพศหญิง ที่ลงท้ายด้วย - a เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  - e
                                                la finestra        -    le finestre
                                                la porta           -    le porte
                                                la tazza            -    le tazze
                                                l' acqua           -     le acque

                     นามเพศหญิง ที่ลงท้ายด้วย - e เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น  - i
                                                la lezione         -    le lezioni
                                                la classe          -    le classi
                                                la frase           -     le frasi
                                                la notte           -     le notti

                    นามเพศหญิง ที่ลงท้ายด้วย - ca, -ga เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น - che, -ghe
                                                l'amica             -      le amiche
                                                la banca           -     le banche
                                                la tartaruga       -   le tartarughe
                                                la bottega          -    le botteghe

                    นามเพศหญิง ที่ลงท้ายด้วย- cia, -gia เมื่อเป็นพหูพจน์ เปลี่ยนเป็น- ce, -ge
                                                l'arancia            -      le arance
                                                la mancia           -     le mance
                                                la valigia            -     le valige
                                                la ciliegia           -     le ciliege

     นอกจากนี้ ก็ยังมีกฏเกณฑ์บางอย่างที่เป็นข้อยกเว้นในการเปลี่ยนพจน์นะคะ   นั่นคือ
                       นามที่ไม่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์
                       นามที่เปลี่ยนรูปโดยไม่ยึดหลักที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อเป็นพหูพจน์
                       
      นามที่คงรูปเดิม  ได้แก่นามที่ลงท้ายด้วยสระที่มีเครื่องหมาย  ' จะอยู่ข้างบนสระ
                                                la città             -      le città
                                                il sofà              -      i sofà
                                                il caffè             -      i caffè

                                               และ นามที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะ
                                                l' autobus        -      gli autobus
                                                il film               -      i film
                                               lo sport            -      gli sport

    นามที่เปลี่ยนรูปโดยไม่เป็นไปตามกฏ  ซึ่งต้องท่องจำให้ได้

                                                l'uomo            -       gli uomini
                                                il dito              -       le dita*
                                                l'uovo             -       le uova*
                                                la mano          -       le mani
                                               il braccio         -       le braccia*
                                              
กฏอาจจะดูมากมายและวุ่นวาย แต่พอใช้จริง ๆ แล้วฟังเรื่อย ๆ ก็ชินหู แล้วก็จะผันได้ถูกต้องตามอัตโนมัติไปเอง อย่าเพิ่งท้อนะคะ
คราวหน้ามาเรียนกันเรื่องคำขยายนาม นะค๊าา  ขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะ


*** เพื่อน ๆ สามารถเทียบเสียงตามสำเนียงอิตาลี่ได้ที่
 http://www.cyberitalian.com/en/html/pronuncia.html?lesson=b_1
ง่าย ๆ โดยพิมคำที่ต้องการลงในช่องว่าง แล้วกด  Maria say it,please*****

**credit by หนังสือ อิตาเลี่ยน เขียนอ่านถูกวิธี**